Giáo dục và Đào tạo

Đại học Thompson Rivers University

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Kamloops

Đại học Kwantlen Polytechnic University (KPU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Trường cao đẳng Northern College

Địa chỉ: Canada, Ontario,

Cao đẳng Fleming College

Địa chỉ: Canada, Ontario, Peterborough và Lindsay

Đại học Western University

Địa chỉ: Canada, Ontario, London