Cao đẳng Fanshawe College

Cao đẳng Fanshawe College Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, London
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Diploma Cao đẳng - Nhiếp ảnh (PHT1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh - Kế toán (BAC2)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh Doanh (BUS1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Trình dược viên (PTN1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thư ký Luật (LCK1)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thư ký Luật (LCK2) (có Co-op)

Học phí: 14,046 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng